Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  у січнілистопаді 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

85878907,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

61126233,7

71,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

8285266,6

9,6

Переробна промисловість

С

52840967,1

61,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

3110241,0

3,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

286004,8

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

6244104,5

7,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

12009079,1

14,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

853653,3

1,0

машинобудування

26-30

5060854,0

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

24196983,6

28,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

555690,0

0,6

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

А р х і в по місяцях 2021 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів 2020 року(остаточні дані)

 

Архів 2019 року(остаточні дані)

 

Архів 2018 року(остаточні дані)

 

Архів 2017 року(остаточні дані)

 

Архів 2016 року(уточнені дані)

 

Архів 2015 року(уточнені дані)

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  10/01/2022