Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                        за січень–липень 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Липень 2021р.

до червня

2021р.

Липень 2021р.

до липня

2020р.

Січень–липень

2021р. до

січня–липня 2020р.

Промисловість

B+C+D

105,4

104,4

107,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,8

96,1

102,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

103,0

105,2

99,7

Переробна промисловість

С

99,4

90,7

104,1

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

103,5

60,2

76,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

69,9

59,4

99,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

84,5

116,4

140,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,1

87,7

96,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,4

105,5

108,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

123,6

104,4

119,3

машинобудування

26-30

112,4

85,8

129,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

121,9

140,3

124,6

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

А р х і в по місяцях 2021 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2019 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

А р х і в по місяцях 2018 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

А р х і в по місяцях 2017 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

А р х і в по місяцях 2016 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  31/08/2021